Over ons

De naam Cultura Domus staat voor Huis van Cultuur, Huis van God. De open kleurrijke cirkel symboliseert hoop en biedt een opening voor de toekomst.

Over het ontstaan van de stichting

Aanleiding voor het oprichten van de stichting was dat medio 2009 een aantal mensen uit de regio Mill en Sint Hubert bij elkaar zijn gekomen. Zij hebben hun zorgen uitgesproken over het behoud van het cultureel religieus erfgoed in hun omgeving. Om die reden heeft de groep in oktober van dat jaar Stichting Cultura Domus opgericht en notarieel geregistreerd op 3 november 2009. De stichting is gevestigd in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst.

Lees verder over onze historie
De reden van oprichtingen van de stichting

In oktober van 2009 is de Stichting Cultura Domus opgericht met als doel: het organiseren van culturele activiteiten in deze gebouwen.

De intentie is dat door deze activiteiten de kerken intensiever gebruikt zullen gaan worden en daardoor hun kostbare cultuurhistorische waarde kunnen blijven behouden. De stichting draagt de toepasselijke naam ‘Cultura Domus’ en maakt daarmee de verbinding tussen cultuur, kerk en huis.

Voor de organisatie van deze en meerdere culturele activiteiten heeft de stichting behoefte aan financiële ondersteuning middels donaties van sponsoren en fondsen die een warm hart voor cultureel religieus erfgoed hebben.

Ook een bijdrage leveren?
Missie en ambities

Stichting Cultura Domus bevordert en draagt bij aan de organisatie van culturele activiteiten die gericht zijn op het gebruik van kerken in het Land van Cuijk in het algemeen en van kerken in de gemeente Mill en Sint Hubert in het bijzonder.

Deze activiteiten zijn van allerlei culturele aard en staan het gebruik van kerken bij reguliere diensten niet in de weg. Stichting Cultura Domus stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn.

Dit streven kan worden bereikt door individuen of groepen mensen met competenties van culturele aard met elkaar in verband te brengen en optredens, tentoonstellingen of uitvoeringen te organiseren voor belangstellenden inhet Land van Cuijk en (wijde) omgeving.

Ook een bijdrage leveren?
Activiteiten die gericht zijn op het andersgebruiken van steeds meer leegstaande kerken

Lees meer over de activiteiten van Cultura Domus

Stichting Cultura Domus organiseert culturele activiteiten die gericht zijn op het andersgebruiken van steeds meer leegstaande kerken. Het betreft kerken in het Land van Cuijk in het algemeen en van kerken in de gemeente Mill en Sint Hubert in het bijzonder.

De intentie is dat door deze activiteiten de kerken intensiever gebruikt zullen gaan worden. Hierdoor kunnen zij hun kostbare cultuurhistorische waarde blijven behouden. De stichting draagt de toepasselijke naam ‘Cultura Domus’ en maakt daarmee de verbinding tussencultuur, kerk en huis.

Cultura Domus organiseert vanaf 2010 culturele activiteiten.

Een impressie van deze activiteiten ziet u hier

Bestuur

Officiële gegevens

Stichting Cultura Domus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17266740.

Cultura Domus heeft de status Culturele ANBI.

Correspondentieadres: Edelhert 30, 5454 HM, Sint Hubert.

Fiscaal nummer (RSIN): 821497868.

IBAN bankrekeningnummer NL 28 RABO 0154 8516 12.

DSC01614

Maak kennis met de mensen achter de stichting

Mevrouw A. van Zeeland (voorzitter)

De heer W. Prinssen (vice voorzitter)

Mevrouw I. van Turnhout (penningmeester)

De heer D. Konings (secretaris, webbeheerder)

Mevrouw A. Janssen-Van de Ligt (bestuurslid)

Mevrouw J. Reutelingsperger (bestuurslid)

.